شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربیتی ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1211654

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1211657

آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی

5

1211632

آمار استنباطی

6

1211625

آمار توصیفی

7

1211618

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

8

1211621

آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستان و متوسطه در ایران

9

1211652

آموزش و پرورش تطبیقی

10

1211637

آموزه های تربیتی آیات قرآن

11

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

12

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

13

1211642

ادبیات کودکان

14

1211638

ارزش یابی آموزشی

15

1211630

الگوها و روش های تدریس

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1211631

تربیت اخلاقی

21

1215427

تربیت بدنی

22

1211614

تعلیم و تربیت اسلامی

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1211616

تکنولوژی آموزشی

26

1211607

جامعه شناسی آموزش و پرورش

27

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

28

1211624

خانواده در اسلام

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1211619

روان شناسی اجتماعی

31

1211611

روان شناسی تربیتی

32

1211612

روان شناسی رشد

33

1211656

روان شناسی سلامت

34

1211620

روان شناسی شخصیت

35

1211608

روان شناسی عمومی

36

1211623

روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

37

1211646

روش های اصلاح رفتار

38

1212256

زبان خارجه

39

1211627

سنجش و اندازه گیری

40

1211633

طراحی آموزشی

41

1213210

فارسی عمومی

42

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

43

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

44

1211613

فنون و بعد از اسلام

45

1211628

قصه گویی و نمایش خلاق

46

1211648

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش

47

1211610

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

48

1211615

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

49

1211606

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

50

1211617

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

51

1211609

مدیریت عمومی

52

1211635

مسائل آموزش و پرورش

53

1211626

مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی

54

1211622

منطق

55

1215248

ورزش 1

56

1211641

کلیات فلسفه


به ما امتیاز دهید: