شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1211352

آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117005

آمار استنباطی

5

1117004

آمار توصیفی

6

1211044

آموزش و پرورش تطبیقی

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1217035

اختلالات یادگیری

9

1211078

اخلاق اسلامی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1211088

ادبیات کودکان و نوجوانان

12

1211353

اصول بهداشت و کمکهای اولیه

13

1217054

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

14

1211005

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

15

1211087

اصول و مبانی آموزش و پرورش

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1211023

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1211045

جامعه شناسی آموزش و پرورش

27

1211351

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1211367

روان سنجی

31

1211350

روانشناسی آموزش خواندن

32

1217105

روانشناسی اجتماعی

33

1217104

روانشناسی بازی

34

1217052

روانشناسی پویایی گروه

35

1211365

روانشناسی تربیتی

36

1217046

روانشناسی رشد1

37

1211407

روانشناسی شخصیت

38

1217056

روانشناسی عمومی1

39

1217006

روانشناسی عمومی2

40

1217051

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

41

1217186

روانشناسی یادگیری

42

1211051

روش تحقیق درعلوم تربیتی

43

1211079

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

44

1211007

روشها و فنون تدریس

45

1217053

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

46

1211068

زبان آموزی

47

1212043

زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستانی

48

1212256

زبان خارجه

49

1213210

فارسی عمومی

50

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

52

1211411

فلسفه اخلاق

53

1211042

فناوری اموزشی

54

1211062

قصه گویی و نمایش خلاق

55

1217055

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

56

1217049

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

57

1211043

مدیریت اموزشی

58

1211076

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

59

1211046

مدیریت کتابخانه

60

1211080

مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان

61

1211082

مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان

62

1211084

مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان

63

1211022

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

64

1211011

مقدمات تکنولوژی آموزشی

65

1211366

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

66

1211083

مقدمات و روش تدریس علوم قرآنی درپیش دبستانی و دبستانی

67

1215428

ورزش1

68

1211004

کاربرد آزمونهای روانی

69

1211009

کلیات فلسفه


به ما امتیاز دهید: