شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم كامپيوتر سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117077

آمار و احتمال1

4

1117078

آمار و احتمال2

5

1111414

آناليز عددي

6

1111106

آناليز عددي1

7

1119004

آناليز عددي2

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1115172

اصول سيستمهاي عامل

11

1511033

اصول سيستمهاي عامل

12

1115163

اصول سيستمهاي كامپيوتري

13

1115170

اصول طراحي نرم افزار

14

1115161

اصول كامپيوتر

15

1115162

اصول كامپيوتر2

16

1218101

اصول مديريت

17

1233025

اندیشه اسلامی 1

18

1233026

اندیشه اسلامی2

19

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

20

1220424

انقلاب اسلامی ایران

21

1111403

پايگاه داده ها

22

1115169

پايگاه داده ها

23

1119006

تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي

24

1215431

تربیت بدنی

25

1215150

تربیت بدنی 1

26

1215151

تربیت بدنی2

27

1111402

تركيبات و كاربردها

28

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

29

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

30

1111105

جبر خطي عددي

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1233044

دانش خانواده و جمعیت

33

1115167

ذخيره و بازيابي اطلاعات

34

1119017

روش تحقيق و گزارش نويسي

35

1111102

رياضي عمومي1

36

1111103

رياضي عمومي2

37

1111104

رياضيات گسسته

38

1119011

ريزپردازنده1

39

1111396

زبان تخصصي رياضي

40

1212255

زبان خارجه

41

1115168

زبان هاي برنامه سازي

42

1115168

زبانهاي برنامه سازي

43

1115164

ساختمان داده ها و الگوريتمها

44

1511020

ساختمان داده ها و الگوريتمها

45

1115176

سيستم هاي اطلاعات مديريت

46

1119014

شبكه هاي كامپيوتري

47

1111193

شبيه سازي كامپيوتري

48

1115174

شبيه سازي كامپيوتري

49

1115166

طراحي و تحليل الگوريتمها

50

1213209

فارسی عمومی

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211410

فلسفه اخلاق

53

1113098

فيزيك پايه1

54

1113099

فيزيك پايه2

55

1115171

كامپايلر1

56

1119013

گرافيك كامپيوتري

57

1119007

متدولوژي ساخت سیستم های اطلاعاتی

58

1111404

مدارهاي منطقي

59

1119009

مدارهاي منطقي

60

1119008

مديريت پروژه نرم افزاري

61

1119016

مستندسازي

62

1119010

معماري كامپيوتري

63

1115173

منطق

64

1111393

نرم افزارهاي رياضي

65

1115165

نظريه اتوماتها و زبانها

66

1111400

نظريه گراف و كاربردها

67

1111081

نظريه گراف و كاربردهاي آن

68

1111107

نظريه محاسبات

69

1119012

هوش مصنوعي

70

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: