شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم كامپيوتر ورودي89و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1111414

آناليز عددي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1511033

اصول سيستمهاي عامل

7

1115163

اصول سيستمهاي كامپيوتري

8

1115170

اصول طراحي نرم افزار

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1511019

برنامه سازي پيشرفته

14

1111326

بهينه سازي خطي

15

1111401

بهينه سازي غير خطي

16

1511079

پايگاه داده ها

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1111332

جبر خطي عددي

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111308

رياضي عمومي 2

26

1111307

رياضي عمومي1

27

1115087

ريزپردازنده1

28

1212255

زبان خارجه

29

1115168

زبان هاي برنامه سازي

30

1511020

ساختمان داده ها و الگوريتمها

31

1115092

شبكه هاي كامپيوتري

32

1115159

شبيه سازي كامپيوتري

33

1115166

طراحي و تحليل الگوريتمها

34

1213209

فارسی عمومی

35

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211410

فلسفه اخلاق

37

1113256

فيزيك عمومي1

38

1511078

كامپايلر

39

1115155

گرافيك كامپيوتري

40

1111322

مباني آناليز رياضي

41

1111323

مباني آناليز عددي

42

1117147

مباني احتمال

43

1111324

مباني تركيبات

44

1222223

مباني جامعه شناسي

45

1111325

مباني جبر

46

1222222

مباني جمعيت شناسي

47

1111309

مباني علوم رياضي

48

1511018

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

49

1111320

مباني ماتريسها و جبر خطي

50

1111330

مباني منطق و نظريه مجموعه ها

51

1111331

مباني نظريه محاسبه

52

1111321

معادلات ديفرانسيل

53

1111393

نرم افزارهاي رياضي

54

1111416

نظريه محاسبه

55

1115156

هوش مصنوعي

56

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: