شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم كامپيوتر 86تا89

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117077

آمار و احتمال1

4

1117078

آمار و احتمال2

5

1111106

آناليز عددي1

6

1119004

آناليز عددي2

7

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1115172

اصول سيستمهاي عامل

10

1115163

اصول سيستمهاي كامپيوتري

11

1218101

اصول مديريت

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1115068

برنامه سازي پيشرفته

17

1115177

پايگاه داده ها

18

1119006

تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي

19

1215431

تربیت بدنی

20

1215150

تربیت بدنی 1

21

1215151

تربیت بدنی2

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1111105

جبر خطي عددي

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1115079

ذخيره و بازيابي اطلاعات

28

1119017

روش تحقيق و گزارش نويسي

29

1111099

رياضي عمومي1

30

1111100

رياضي عمومي2

31

1225008

زبان تخصصي

32

1212255

زبان خارجه

33

1115168

زبانهاي برنامه سازي

34

1115140

ساختمان داده ها

35

1115067

ساختمانهاي گسسته

36

1115176

سيستمهاي اطلاعات مديريت

37

1119015

سيستمهاي شي گرا

38

1119014

شبكه هاي كامپيوتري

39

1115174

شبيه سازي كامپيوتري

40

1115142

طراحي الگوريتمها

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1211410

فلسفه اخلاق

44

1113094

فيزيك 1

45

1113095

فيزيك2

46

1115171

كامپايلر1

47

1119013

گرافيك كامپيوتري

48

1115245

مباني فناوري اطلاعات

49

1115063

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

50

1115139

مدارهاي منطقي

51

1119008

مديريت پروژه هاي نرم افزاري

52

1119016

مستندسازي نرم افزار

53

1115143

معماري كامپيوتري

54

1115173

منطق

55

1115146

مهندسي نرم افزار1

56

1115157

نظريه زبان ها و ماشين ها

57

1111081

نظريه گراف و كاربردهاي آن

58

1111107

نظريه محاسبات

59

1119012

هوش مصنوعي

60

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: