شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم كشاورزي

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخيزداري و حفاظت آب و خاك

2

1121058

آبياري عمومي

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1411103

آفات مهم گياهي و كنترل آنها

6

1121064

آفات و بيمارهاي گياهي

7

1121049

آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411100

ازدياد نباتات

11

1121060

اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي

12

1411084

اصول اصلاحات نباتات

13

1121051

اصول اقتصاد كشاورزي

14

1411082

افات انبارداری

15

1411053

اكولوژي عمومي

16

1233025

اندیشه اسلامی 1

17

1233026

اندیشه اسلامی2

18

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220424

انقلاب اسلامی ایران

20

1121061

باغباني عمومي

21

1411096

بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها

22

1114204

بيوشيمي عمومي

23

1215431

تربیت بدنی

24

1215150

تربیت بدنی 1

25

1215151

تربیت بدنی2

26

1411237

تشريح و رده بندي گياهي

27

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1121055

جنگلداري

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1121047

خاك شناسي عمومي

32

1121053

دامپروري عمومي

33

1233044

دانش خانواده و جمعیت

34

1411093

ديم كاري

35

1411086

رابطه آب و خاك گياه

36

1111115

رياضيات عمومي 1

37

1225009

زبان تخصصي

38

1212255

زبان خارجه

39

1121005

زراعت عمومي

40

1411087

زراعت غلات

41

1411098

زراعت گياهان علوفه اي و صنعتي

42

1112155

ژنتيك

43

1411105

سبزي كاري و گل كاري

44

1411094

سم شناسي

45

1121050

شناخت محيط زيست

46

1114203

شيمي آلي

47

1114093

شيمي عمومي

48

1121001

طرح آزمايشهاي كشاورزي

49

1411088

علف هاي هرز و كنترل آنها

50

1213209

فارسی عمومی

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211410

فلسفه اخلاق

53

1113112

فيزيك عمومي

54

1411099

فيزيولوژي بعد از برداشت

55

1411083

فيزيولوژي گياهان زراعي

56

1411108

قارچ ويروس نماند و پروكاريوتهاي بيماري زا

57

1411102

كنترل گواهي بذر

58

1121043

گياه شناسي عمومي

59

1411092

گياهان دارويي

60

1121056

ماشين هاي كشاورزي

61

1411058

مباني كشاورزي پايدار

62

1411107

مباني كشت بافت گياهي و بيوتكنولوژي

63

1121063

مرتعداري

64

1411240

ميوه مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري

65

1411238

ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز

66

1121045

هوا و اقليم شناسي كشاورزي

67

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: