شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش ورودی 93و94

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1215425

آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

3

1215219

آمادگی جسمانی 1

4

1215225

آمادگی جسمانی 2

5

1215220

آمار توصیفی

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1215229

استعدادیابی در ورزش

9

1215245

اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی

10

1215221

اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی

11

1215274

اصول و مبانی مدیریت

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی 2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1215250

بدمینتون1

17

1215264

بدمینتون2

18

1215236

بستکبال1

19

1215273

بسکتبال2

20

1215238

ترکیب بدن و کنترل وزن

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1215242

تنیس روی میز1

24

1215265

تنیس روی میز2

25

1215259

جامعه شناسی ورزشی

26

1215275

حرکات موزون خواهران 2

27

1215276

حرکات موزون خواهران1

28

1215243

حرکت شناسی

29

1220657

حفظ جز سی قرآن کریم

30

1215251

حقوق و اخلاق ورزشی

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1215223

دو و میدانی 1

33

1215239

دو و میدانی2

34

1215240

رشد حرکتی

35

1215261

روان شناسی رشد

36

1215266

روانشناسی ورزشی مقدماتی

37

1215244

روش تحقیق در تربیت بدنی

38

1212256

زبان خارجه

39

1215246

ژیمناستیک1

40

1215256

ژیمناستیک2

41

1215247

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

42

1215271

شنا تخصصی

43

1215227

شنا1

44

1215241

شنا2

45

1213210

فارسی عمومی

46

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

47

1215226

فعالیت بدنی و تندرستی

48

1215267

فعالیت رسانه ای در ورزش

49

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

50

1215268

فوتبال 2

51

1215231

فوتبال1

52

1215222

فیزیولوژی انسان

53

1215230

فیزیولوژی ورزش1

54

1215224

مبانی آناتومی حرکت

55

1215433

متون خارجه در علوم ورزشی

56

1215253

متون خارجه درمبانی علوم انسانی ورزش

57

1215262

مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم

58

1215252

مدیریت سازمان های ورزشی

59

1215254

مدیریت طرز اجرای مسابقات

60

1215426

مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی،حرفه ای

61

1215263

نجات غریق

62

1215235

هندبال1

63

1215258

هندبال2

64

1215257

والیبال 2

65

1215233

والیبال1

66

1215270

ورزش های بومی سنتی

67

1215272

ورزش های رزمی

68

1215249

کارآفرینی در ورزش

69

1215255

کشتی 1 برادران

70

1215269

کشتی 2 برادران

71

1215232

کمک های اولیه

72

1215237

یادگیری حرکتی


به ما امتیاز دهید: