شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم و مهندسی محیط زیست

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1411605

آلودگی آب و خاک

4

1411592

آمار

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1411596

اقتصاد منابع طبیعی

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1223026

اندیشه اسلامی 2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1411590

بوم شناسی عمومی

13

1215431

تربیت بدنی

14

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

15

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

16

1411589

جانورشناسی

17

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

18

1411608

حقوق و سیاست گذاری محیط زیست

19

1411600

خاک شناسی عمومی

20

1223044

دانش خانواده و جمعیت

21

1411624

درختان و درختچه های ایران

22

1411587

ریاضیات عمومی

23

1411586

ریخت شناسی و رده بندی گیاهی

24

1225009

زبان تخصصی

25

1212255

زبان خارجه

26

1411614

زیست شناسی حفاظت

27

1411601

ژنتیک عمومی

28

1411588

شیمی عمومی

29

1213209

فارسی عمومی

30

1229127

فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

31

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

32

1411618

گیاه شناسی میدانی

33

1411594

مبانی علوم محیط زیست

34

1411620

محیط زیست و کشاورزی پایدار

35

1411603

مدیریت حیات وحش

36

1411593

هوا و اقلیم شناسی

37

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: