شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم کامپیوتر ورودی89و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1111414

آنالیز عددی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1511033

اصول سیستمهای عامل

7

1115163

اصول سیستمهای کامپیوتری

8

1115170

اصول طراحی نرم افزار

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1511019

برنامه سازی پیشرفته

14

1111326

بهینه سازی خطی

15

1111401

بهینه سازی غیر خطی

16

1511079

پایگاه داده ها

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1111332

جبر خطی عددی

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111308

ریاضی عمومی 2

26

1111307

ریاضی عمومی1

27

1115087

ریزپردازنده1

28

1212255

زبان خارجه

29

1115168

زبان های برنامه سازی

30

1511020

ساختمان داده ها و الگوریتمها

31

1115092

شبکه های کامپیوتری

32

1115159

شبیه سازی کامپیوتری

33

1115166

طراحی و تحلیل الگوریتمها

34

1213209

فارسی عمومی

35

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211410

فلسفه اخلاق

37

1113256

فیزیک عمومی1

38

1115155

گرافیک کامپیوتری

39

1111322

مبانی آنالیز ریاضی

40

1111323

مبانی آنالیز عددی

41

1117147

مبانی احتمال

42

1111324

مبانی ترکیبات

43

1222223

مبانی جامعه شناسی

44

1111325

مبانی جبر

45

1222222

مبانی جمعیت شناسی

46

1111309

مبانی علوم ریاضی

47

1111320

مبانی ماتریسها و جبر خطی

48

1111330

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

49

1111331

مبانی نظریه محاسبه

50

1511018

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

51

1111321

معادلات دیفرانسیل

52

1111393

نرم افزارهای ریاضی

53

1111416

نظریه محاسبه

54

1115156

هوش مصنوعی

55

1215432

ورزش1

56

1511078

کامپایلر


به ما امتیاز دهید: