شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
عکاسی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

4

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

5

1812014

آشنایی باهنرهای سنتی ایران

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220434

انقلاب اسلامی ایران

12

1812030

تاریخچه عکاسی

13

1812013

تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی

14

1812032

تجزیه و تحلیل و نقد عکس1

15

1812038

تجزیه و تحلیل و نقد عکس2

16

1215427

تربیت بدنی

17

1215152

تربیت بدنی 1

18

1215153

تربیت بدنی2

19

1812017

تصویر متحرک1

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1810047

حمکت هنر اسلامی

24

1810317

خوشنویسی و طراحی حروف1

25

1810354

خوشنویسی و طراحی حروف2

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1212256

زبان خارجه

28

1812028

شیمی عمومی و عکاسی

29

1213210

فارسی عمومی

30

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

31

1211411

فلسفه اخلاق

32

1812027

فیزیک و ابزار شناسی

33

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

34

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

35

1812031

نورپردازی

36

1810261

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران1

37

1810264

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران2

38

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

39

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

40

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: