شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فرش ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1810263

آشنایی با بافته های سنتی ایران

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1810006

آشنایی با هنر در تاریخ 1

5

1810012

آشنایی با هنر در تاریخ 2

6

1810260

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1810291

ارزیابی و ارزشیابی فرش

10

1810283

اقتصاد فرش

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی 2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1810273

تاریخ فرش ایران

16

1810290

تاریخ فرش جهان

17

1215427

تربیت بدنی

18

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1810047

حکمت هنر اسلامی

22

1233043

دانش خانواده و جمعیت

23

1812082

روانشناسی خلاقیت

24

1810298

زبان تخصصی

25

1212256

زبان خارجه

26

1810292

شناخت بازارهای جهانی فرش

27

1810364

شناخت طرح و نقش فرش ایران

28

1810361

علوم الیاف و آزمایشگاه

29

1213210

فارسی عمومی

30

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

31

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

32

1810257

مبانی هنرهای تجسمی 1

33

1810258

مبانی هنرهای تجسمی 2

34

1810288

مدیریت تولید فرش

35

1810359

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران

36

1810005

هنر در تمدن اسلامی 1

37

1810010

هنر در تمدن اسلامی 2

38

1215428

ورزش 1


به ما امتیاز دهید: