شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1220234

آئین دادرسی

2

1220433

آئین زندگی اخلاق کاربردی

3

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

4

1220145

آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

7

1220137

آشنایی با فقه

8

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9

1220231

آیات الاحکام

10

1220238

آیین دادرسی کیفری

11

1220079

اصول فقه 1

12

1220087

اصول فقه 2

13

1220230

اصول فقه 3

14

1220282

اصول فقه 4

15

1220285

تاریخ تحلیلی صدراسلام

16

1220229

تاریخ فقه و فقها

17

1215427

تربیت بدنی

18

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

19

1220281

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

20

1220232

حقوق تجارت 1

21

1220235

حقوق تجارت 2 مبانی فقهی حقوقی معاملات الکترونیک

22

1220092

حقوق تطبیقی

23

1220239

حقوق ثبت

24

1220077

حقوق جزای خصوصی اسلام

25

1220085

حقوق جزای عمومی اسلام

26

1220236

حقوق کار

27

1223043

دانش خانواده و جمعیت

28

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

29

1220018

زبان تخصصی 1

30

1220025

زبان تخصصی 2

31

1220463

زبان تخصصی 3

32

1212256

زبان خارجه

33

1220143

سیری در نهج البلاغه

34

1220131

صرف 1

35

1220132

صرف 2

36

1220080

علوم بلاغی

37

1213210

فارسی

38

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

39

1220569

فقه 1

40

1220570

فقه 2

41

1220571

فقه 3

42

1220572

فقه 4

43

1220237

فقه 5

44

1220283

فقه 6

45

1220233

فقه تطبیقی 1

46

1220240

فقه تطبیقی 2

47

1220284

فلسفه فقه

48

1220140

قرائت و درک متون عربی

49

1220225

قواعد فقه 1

50

1220227

قواعد فقه 2

51

1220228

مباحثی از حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها

52

1220023

مبادی فقه واصول

53

1220019

منطق 1

54

1220028

منطق 2

55

1220142

مهارت های ترجمه

56

1220133

نحو کاربردی 1

57

1220134

نحو کاربردی 2

58

1220135

نحو کاربردی 3

59

1220141

نحو کاربردی 4

60

1215428

ورزش1

61

1220033

کلام 1

62

1220040

کلام 2

63

1220093

کلیات حقوق

64

1220144

کلیات عرفان اسلامی

65

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: