شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فناوري اطلاعات سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117076

آمار و احتمالات كاربردي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1115248

ارائه مطالب علمي و فني

7

1115141

اصول و طراحي پايگاه داده

8

1218099

اصول و مباني مديريت

9

1115144

اقتصاد مهندسي

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1115138

برنامه سازي پيشرفته

15

1511002

تجارت الكترونيكي

16

1115158

تحقيق در عمليات

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1111099

رياضي 1

25

1111100

رياضي2

26

1115137

رياضيات گسسته

27

1225008

زبان تخصصي

28

1212255

زبان خارجه

29

1115140

ساختمان داده ها

30

1115127

سيستم هاي اطلاعات مديريت

31

1115154

سيستم هاي چند رسانه اي

32

1115149

سيستم هاي عامل

33

1115147

شبكه هاي كامپيوتري1

34

1115152

شبكه هاي كامپيوتري2

35

1115159

شبيه سازي كامپيوتري

36

1115142

طراحي الگوريتم ها

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1511012

فناوري اطلاعات براي مديريت

41

1113095

فيزيك 2

42

1113094

فيزيك1

43

1115155

گرافيك كامپيوتري

44

1511008

مباحث نو در فناوري اطلاعات

45

1511005

مباني الكترونيك ديجيتال

46

1115136

مباني فناوري اطلاعات

47

1115135

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

48

1115139

مدارهاي منطقي

49

1512002

مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات

50

1512001

مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

51

1111101

معادلات ديفرانسيل

52

1115143

معماري كامپيوتر

53

1511001

مهندسي فناوري اطلاعات 1

54

1511003

مهندسي فناوري اطلاعات2

55

1115146

مهندسي نرم افزار1

56

1115150

مهندسي نرم افزار2

57

1115157

نظريه زبان ها و ماشين ها

58

1111081

نظريه گراف و كاربردهاي آن

59

1115156

هوش مصنوعي

60

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: