شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فناوری اطلاعات تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117138

آمار و احتمالات کاربردی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1115141

اصول طراحی پایگاه داده ها

7

1322004

اصول فناوری اطلاعات جدید

8

1322016

اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فنائوری اطلاعات

9

1218099

اصول و مبانی مدیریت

10

1115144

اقتصاد مهندسی

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1115068

برنامه سازی پیشرفته

16

1322003

برنامه سازی پیشرفته جدید

17

1511002

تجارت الکترونیک

18

1322036

تجارت الکترونیکی

19

1115158

تحقیق در عملیات

20

1322005

تحلیل و طراحی سیستم ها جدید

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1115079

ذخیره و بازیابی اطلاعات

29

1322010

روش پژوهش و ارائه

30

1111099

ریاضی عمومی1

31

1111100

ریاضی عمومی2

32

1111473

ریاضیات گسسته جدید

33

1322014

ریزپردازنده و زبان اسمبلی جدید

34

1225008

زبان تخصصی

35

1212255

زبان خارجه

36

1115140

ساختمان داده ها

37

1115067

ساختمان های گسسته

38

1322012

سیتم های عامل جدید

39

1115127

سیستم های اطلاعات مدیریت

40

1115039

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری جدید

41

1115154

سیستم های چند رسانه ای

42

1115149

سیستم های عامل

43

1115147

شبکه های کامپیوتری

44

1115152

شبکه های کامپیوتری 2

45

1322013

شبکه های کامپیوتری جدید

46

1115159

شبیه سازی کامپیوتری

47

1115133

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

48

1115142

طراحی الگوریتم ها

49

1322017

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

50

1213209

فارسی عمومی

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1511012

فناوری اطلاعات برای مدیران

53

1113094

فیزیک عمومی1

54

1113095

فیزیک عمومی2

55

1115155

گرافیک کامپیوتری

56

1511008

مباحث نو در فناوری اطلاعات

57

1511005

مبانی الکترونیک دیجیتال

58

1322043

مبانی پردازش زبان گفتار

59

1322018

مبانی رایانش امن

60

1115136

مبانی فناوری اطلاعات

61

1115063

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

62

1322001

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جدید

63

1322008

مدار های الکتریکی جدید

64

1115139

مدارهای منطقی

65

1512002

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

66

1322011

مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات

67

1512001

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

68

1111101

معادلات دیفرانسیل

69

1115143

معماری کامپیوتر

70

1322006

معماری کامپیوتر جدید

71

1511001

مهندسی فناوری اطلاعات 1

72

1511003

مهندسی فناوری اطلاعات2

73

1115146

مهندسی نرم افزار1

74

1115150

مهندسی نرم افزار2

75

1115157

نظریه زبان ها و ماشین ها

76

1111081

نظریه گراف و کاربردهای آن

77

1115156

هوش مصنوعی

78

1322019

هوش مصنوعی و سیستم های خبره جدید

79

1215432

ورزش1

80

1322015

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی


به ما امتیاز دهید: