شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فيزيك اتمي و مولكولي

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1113022

اپتيك

5

1113062

اپتيك كاربردي

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113063

اسپكتروسكوپي

8

1113040

الكترومغناطيس 1

9

1113042

الكترومغناطيس2

10

1113014

الكترونيك1

11

1113033

امواج

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1113027

تاريخ علم

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1113019

ترموديناميك و مكانيك آماري

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111018

رياضي عمومي 1

26

1111019

رياضي عمومي 2

27

1113011

رياضي فيزيك 1

28

1113012

رياضي فيزيك2

29

1212160

زبان تخصصي

30

1212255

زبان خارجه

31

1114002

شيمي عمومي1

32

1213209

فارسی عمومی

33

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211410

فلسفه اخلاق

35

1113002

فيزيك پايه1

36

1113004

فيزيك پايه2

37

1113006

فيزيك پايه3

38

1113008

فيزيك جديد1

39

1113035

فيزيك جديد2

40

1113025

فيزيك حالت جامد1

41

1113067

فيزيك محيط زيست

42

1113028

فيزيك هسته اي1

43

1113034

فیزیک نجومی مقدماتی

44

1115017

كاربرد كامپيوتر در فيزيك

45

1113064

كاربردهاي ليزر

46

1113039

ليزر

47

1222223

مباني جامعه شناسي

48

1222222

مباني جمعيت شناسي

49

1113045

مباني فلسفي كوانتومي

50

1115015

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

51

1111020

معادلات ديفرانسيل

52

1113030

مكانيك آماري

53

1113010

مكانيك تحليلي 1

54

1113013

مكانيك تحليلي 2

55

1113037

مكانيك سيالات

56

1113041

مكانيك كوانتومي 1

57

1113043

مكانيك كوانتومي 2

58

1113029

نسبیت

59

1113058

نظريه گروه ها

60

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: