شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فيزيك حالت جامد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1113066

ابررسانايي و كاربرد آن

5

1113022

اپتيك

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113040

الكترومغناطيس 1

8

1113042

الكترومغناطيس2

9

1113014

الكترونيك1

10

1113024

الكترونيك2

11

1113033

امواج

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1113057

بلور شناسي

17

1113027

تاريخ علم

18

1215431

تربیت بدنی

19

1215150

تربیت بدنی 1

20

1215151

تربیت بدنی2

21

1113019

ترموديناميك و مكانيك آماري

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1233044

دانش خانواده و جمعیت

26

1111018

رياضي عمومي 1

27

1111019

رياضي عمومي 2

28

1113011

رياضي فيزيك 1

29

1113012

رياضي فيزيك2

30

1212160

زبان تخصصي

31

1212255

زبان خارجه

32

1114002

شيمي عمومي1

33

1213209

فارسی عمومی

34

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

35

1211410

فلسفه اخلاق

36

1113002

فيزيك پايه1

37

1113004

فيزيك پايه2

38

1113006

فيزيك پايه3

39

1113008

فيزيك جديد1

40

1113035

فيزيك جديد2

41

1113025

فيزيك حالت جامد1

42

1113026

فيزيك حالت جامد2

43

1113038

فيزيك قطعات نيمه رسانا1

44

1113065

فيزيك لايه هاي نازك

45

1113067

فيزيك محيط زيست

46

1113028

فيزيك هسته اي1

47

1113034

فیزیک نجومی مقدماتی

48

1115017

كاربرد كامپيوتر در فيزيك

49

1113039

ليزر

50

1222223

مباني جامعه شناسي

51

1222222

مباني جمعيت شناسي

52

1113045

مباني فلسفي كوانتومي

53

1115015

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

54

1111020

معادلات ديفرانسيل

55

1113030

مكانيك آماري

56

1113010

مكانيك تحليلي 1

57

1113013

مكانيك تحليلي 2

58

1113037

مكانيك سيالات

59

1113041

مكانيك كوانتومي 1

60

1113043

مكانيك كوانتومي 2

61

1113029

نسبیت

62

1113058

نظريه گروه ها

63

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: