شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فيزيك هسته اي

ردیفکد درسنام درس

1

1113053

آشكارسازها و سيستم هاي اندازه گيري هسته اي

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1113022

اپتيك

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113040

الكترومغناطيس 1

8

1113042

الكترومغناطيس2

9

1113014

الكترونيك1

10

1113033

امواج

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1113027

تاريخ علم

16

1215431

تربیت بدنی

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1113019

ترموديناميك و مكانيك آماري

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1113047

حفاظت در برابر پرتوها

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111018

رياضي عمومي 1

26

1111019

رياضي عمومي 2

27

1113011

رياضي فيزيك 1

28

1113012

رياضي فيزيك2

29

1212160

زبان تخصصي

30

1212255

زبان خارجه

31

1114002

شيمي عمومي1

32

1113243

شيمي هسته اي

33

1213209

فارسی عمومی

34

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

35

1211410

فلسفه اخلاق

36

1113002

فيزيك پايه1

37

1113004

فيزيك پايه2

38

1113006

فيزيك پايه3

39

1113008

فيزيك جديد1

40

1113035

فيزيك جديد2

41

1113025

فيزيك حالت جامد1

42

1113048

فيزيك راكتور1

43

1113067

فيزيك محيط زيست

44

1113028

فيزيك هسته اي1

45

1113055

فيزيك هسته اي2

46

1113034

فیزیک نجومی مقدماتی

47

1115017

كاربرد كامپيوتر در فيزيك

48

1113039

ليزر

49

1113045

مباني فلسفي مكانيك كوانتومي

50

1115015

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

51

1111020

معادلات ديفرانسيل

52

1113030

مكانيك آماري

53

1113010

مكانيك تحليلي 1

54

1113013

مكانيك تحليلي 2

55

1113037

مكانيك سيالات

56

1113041

مكانيك كوانتومي 1

57

1113043

مكانيك كوانتومي 2

58

1113029

نسبیت

59

1113058

نظريه گروهها

60

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: