شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فیزیک اتمی و مولکولی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1113022

اپتیک

5

1113062

اپتیک کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113063

اسپکتروسکوپی

8

1113040

الکترومغناطیس 1

9

1113042

الکترومغناطیس2

10

1113014

الکترونیک1

11

1113033

امواج

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1113027

تاریخ علم

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1113019

ترمودینامیک و مکانیک آماری

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111018

ریاضی عمومی 1

26

1111019

ریاضی عمومی 2

27

1113011

ریاضی فیزیک 1

28

1113012

ریاضی فیزیک2

29

1212160

زبان تخصصی

30

1212255

زبان خارجه

31

1114002

شیمی عمومی1

32

1213209

فارسی عمومی

33

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211410

فلسفه اخلاق

35

1113002

فیزیک پایه1

36

1113004

فیزیک پایه2

37

1113006

فیزیک پایه3

38

1113008

فیزیک جدید1

39

1113035

فیزیک جدید2

40

1113025

فیزیک حالت جامد1

41

1113067

فیزیک محیط زیست

42

1113034

فیزیک نجومی مقدماتی

43

1113028

فیزیک هسته ای1

44

1113039

لیزر

45

1222223

مبانی جامعه شناسی

46

1222222

مبانی جمعیت شناسی

47

1113045

مبانی فلسفی کوانتومی

48

1115015

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

49

1111020

معادلات دیفرانسیل

50

1113030

مکانیک آماری

51

1113010

مکانیک تحلیلی 1

52

1113013

مکانیک تحلیلی 2

53

1113037

مکانیک سیالات

54

1113041

مکانیک کوانتومی 1

55

1113043

مکانیک کوانتومی 2

56

1113029

نسبیت

57

1113058

نظریه گروه ها

58

1215432

ورزش1

59

1115017

کاربرد کامپیوتر در فیزیک

60

1113064

کاربردهای لیزر


به ما امتیاز دهید: