شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فیزیک حالت جامد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1113066

ابررسانایی و کاربرد آن

5

1113022

اپتیک

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113040

الکترومغناطیس 1

8

1113042

الکترومغناطیس2

9

1113014

الکترونیک1

10

1113024

الکترونیک2

11

1113033

امواج

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1113057

بلور شناسی

17

1113027

تاریخ علم

18

1215431

تربیت بدنی

19

1215150

تربیت بدنی 1

20

1215151

تربیت بدنی2

21

1113019

ترمودینامیک و مکانیک آماری

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1233044

دانش خانواده و جمعیت

26

1111018

ریاضی عمومی 1

27

1111019

ریاضی عمومی 2

28

1113011

ریاضی فیزیک 1

29

1113012

ریاضی فیزیک2

30

1212160

زبان تخصصی

31

1212255

زبان خارجه

32

1114002

شیمی عمومی1

33

1213209

فارسی عمومی

34

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

35

1211410

فلسفه اخلاق

36

1113002

فیزیک پایه1

37

1113004

فیزیک پایه2

38

1113006

فیزیک پایه3

39

1113008

فیزیک جدید1

40

1113035

فیزیک جدید2

41

1113025

فیزیک حالت جامد1

42

1113026

فیزیک حالت جامد2

43

1113038

فیزیک قطعات نیمه رسانا1

44

1113065

فیزیک لایه های نازک

45

1113067

فیزیک محیط زیست

46

1113034

فیزیک نجومی مقدماتی

47

1113028

فیزیک هسته ای1

48

1113039

لیزر

49

1222223

مبانی جامعه شناسی

50

1222222

مبانی جمعیت شناسی

51

1113045

مبانی فلسفی کوانتومی

52

1115015

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

53

1111020

معادلات دیفرانسیل

54

1113030

مکانیک آماری

55

1113010

مکانیک تحلیلی 1

56

1113013

مکانیک تحلیلی 2

57

1113037

مکانیک سیالات

58

1113041

مکانیک کوانتومی 1

59

1113043

مکانیک کوانتومی 2

60

1113029

نسبیت

61

1113058

نظریه گروه ها

62

1215432

ورزش1

63

1115017

کاربرد کامپیوتر در فیزیک


به ما امتیاز دهید: