شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فیزیک هسته ای

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1113053

آشکارسازها و سیستم های اندازه گیری هسته ای

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1113022

اپتیک

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113040

الکترومغناطیس 1

8

1113042

الکترومغناطیس2

9

1113014

الکترونیک1

10

1113033

امواج

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1113027

تاریخ علم

16

1215431

تربیت بدنی

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1113019

ترمودینامیک و مکانیک آماری

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1113047

حفاظت در برابر پرتوها

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111018

ریاضی عمومی 1

26

1111019

ریاضی عمومی 2

27

1113011

ریاضی فیزیک 1

28

1113012

ریاضی فیزیک2

29

1212160

زبان تخصصی

30

1212255

زبان خارجه

31

1114002

شیمی عمومی1

32

1113243

شیمی هسته ای

33

1213209

فارسی عمومی

34

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

35

1211410

فلسفه اخلاق

36

1113002

فیزیک پایه1

37

1113004

فیزیک پایه2

38

1113006

فیزیک پایه3

39

1113008

فیزیک جدید1

40

1113035

فیزیک جدید2

41

1113025

فیزیک حالت جامد1

42

1113048

فیزیک راکتور1

43

1113067

فیزیک محیط زیست

44

1113034

فیزیک نجومی مقدماتی

45

1113028

فیزیک هسته ای1

46

1113055

فیزیک هسته ای2

47

1113039

لیزر

48

1113045

مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

49

1115015

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

50

1111020

معادلات دیفرانسیل

51

1113030

مکانیک آماری

52

1113010

مکانیک تحلیلی 1

53

1113013

مکانیک تحلیلی 2

54

1113037

مکانیک سیالات

55

1113041

مکانیک کوانتومی 1

56

1113043

مکانیک کوانتومی 2

57

1113029

نسبیت

58

1113058

نظریه گروهها

59

1215432

ورزش1

60

1115017

کاربرد کامپیوتر در فیزیک


به ما امتیاز دهید: