شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فیزیک ورودی 95

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1113336

ابررسانایی و کاربردهای آن

5

1113022

اپتیک

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1113392

الکترومغناطیس 1

8

1113393

الکترومغناطیس 2

9

1113014

الکترونیک 1

10

1113370

امواج و ارتعاشات

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی 2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1322081

برنامه نویسی کامپیوتر

16

1215431

تربیت بدنی

17

1113395

ترمودینامیک و مکانیک آماری 2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1111500

ریاضی عمومی 2

23

1113386

ریاضی فیزیک 1

24

1113406

زبان تخصصی

25

1212255

زبان خارجه

26

1114079

شیمی عمومی

27

1213209

فارسی عمومی

28

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

29

1211410

فلسفه اخلاق با تاکید بر مباحث تربیتی

30

1113381

فیزیک پایه 1

31

1113382

فیزیک پایه 2

32

1113383

فیزیک پایه 3

33

1113348

فیزیک رآکتورهای هسته ای 1

34

1113404

فیزیک هسته ای 2

35

1113334

مبانی نانو فیزیک

36

1111503

معادلات دیفرانسیل

37

1113385

مکانیک تحلیلی 1

38

1113396

مکانیک کوانتومی 1

39

1215432

ورزش 1


به ما امتیاز دهید: