شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كارشناسي ناپيوسته علوم تربيتي آموزش حرفه و فن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117004

آمار توصيفي

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1211316

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

7

1233030

اندیشه اسلامی 1

8

1233031

اندیشه اسلامی2

9

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220434

انقلاب اسلامی ایران

11

1211327

باغباني1

12

1211336

باغباني2

13

1211319

بررسي طراحي سيستم توليد1

14

1211324

بررسي طراحي سيستم توليد2

15

1211023

تاريخ آموزش و پرورش دراسلام و ايران

16

1211323

تحليل محتواي كتابهاي درسي حرفه وفن دوره راهنمايي و روشش تدريس آنها

17

1211331

تحليل محتواي كتابهاي درسي حرفه وفن دوره راهنمايي و روشش تدريس آنها2

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1211341

دامپروري1

25

1211349

دامپروري2

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1211317

روش تحقيق باتاكيد بر علوم تربيتي

28

1211462

روش تدريس حرفه و فن و بررسي كتب

29

1211339

زبان تخصصي

30

1212256

زبان خارجه

31

1211343

زراعت

32

1211330

سازمان و مديريت در آموزش وپروش

33

1211325

شناخت مواد

34

1211328

صنايع پوشاك1

35

1211335

صنايع پوشاك1

36

1211320

صنايع دستي1

37

1211348

صنايع دستي2

38

1211347

طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش

39

1213210

فارسی عمومی

40

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211411

فلسفه اخلاق

42

1211318

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش حرفه و فن

43

1211322

مباني برنامه ريزي درسي

44

1211321

منابع طبيعي

45

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: