شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كارشناسي ناپيوسته علوم تربيتي امور تربيتي

ردیفکد درسنام درس

1

1211390

آسيب شناسي اجتماعي

2

1211380

آسيب شناسي رواني كودكان و نوجوانان

3

1211371

آشنايي با علوم قرآني

4

1211406

آشنايي با كامپيوتر و كاربرد آن

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1211384

ارتباط شناسي و تبليغات

10

1211381

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1211399

برنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي

16

1211398

بهداشت رواني

17

1211376

پويايي گروه

18

1211378

تحليل انديشه هاي تربيتي با تاكيد برتفكر اسلامي

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1211387

جامعه شناسي آموزش و پرورش

25

1211386

جريان فكري و عاطفي رايج در كودكان و نوجوانان

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1211389

روانشناسي اجتماعي در تعليم وتربيت

29

1211375

روانشناسي شخصيت

30

1211369

روانشناسي يادگيري با تاكيد بر اختلالات يادگيري

31

1211382

روش تدريس با تاكيد علوم تربيتي

32

1211388

روش تدريس قرآن كريم2

33

1211372

روشهاي آماري در علوم تربيتي

34

1211385

روشهاي اصلاح و تغييررفتار

35

1211370

روشهاي مشاهده رفتار

36

1211395

زبان انگليسي تخصصي

37

1212256

زبان خارجه

38

1211403

سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

39

1211374

سيره تربيتي پيامبر و ائمه با تاكيد بر دوره كودكي و نوجواني

40

1211392

طراحي و مطالعه مسائل تربيتي

41

1213210

فارسی عمومی

42

1211383

فرهنگ تعليم و تربيت

43

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211391

فعاليتهاي فوق برنامه در آموزش عمومي

45

1211411

فلسفه اخلاق

46

1211404

فن بيان و سخنوري

47

1211377

كاربرد هنرهاي تجسمي درفعاليتهاي پرورشي2

48

1211400

كاربرد هنرهاي نمايشي در فعاليت هاي پرورشي2

49

1211438

كاربرد هنرهاي نمايشي و سرود در فعاليتهاي پرورشي1

50

1211393

كاربردنرم افزارهاي رايانه اي در فعاليت هاي پرورشي

51

1211396

مباني برنامه ريزي درسي

52

1211436

مدرسه و تربيت

53

1211394

مدرسه و روابط انساني

54

1211427

مسائل نوجواني

55

1211401

مشاركت هاي دانش آموزي و تربيت اجتماعي

56

1211405

مهارتهاي نقد وبررسي انديشه هاي سياسي و اجتماعي

57

1211373

نهاد خانواده در اسلام و ايران

58

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: