شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كا ناپيوسته علوم تربيتي آموزش و پرورش ابتدايي

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1211297

آموزش رياضي در دوره ابتدايي

4

1211298

آموزش علوم تجربي در دوره ابتدايي

5

1211305

آموزش مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي

6

1211296

آموزش هنر در دوره ابتدايي

7

1211289

آموزش و پرورش تطبيقي

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1211313

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

11

1211303

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

12

1211285

اصول فسلفه آموزش و پرورش

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1211453

پرورش اخلاقي مذهبي و كودك

18

1211299

تحليل بنامه هاي درسي دوره ابتدايي

19

1211314

تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 2

20

1211307

تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره ابتدايي 1

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1211295

جامعه شناسي آموزش و پروش

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1211452

رشد و تربيت اجتماعي

30

1211302

روانشناسي بازي

31

1211287

روانشناسي رشد

32

1211288

روانشناسي زبان

33

1211291

روانشناسي يادگيري

34

1211286

روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

35

1211306

روش تدريس تربيت بدني

36

1211444

روش تدريس فارسي

37

1211301

روش هاي استفاده از منابع يادگيري

38

1211294

روش هاي نوين ياددهي يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي

39

1211292

روشهاي آماري در علوم تربيتي

40

1211311

زبان تخصصي

41

1212256

زبان خارجه

42

1211315

سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

43

1211310

شيوه هاي مطالعه و كتابخوان

44

1211308

طراحي آموزش

45

1211309

طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211300

فعاليت هاي پرورشي اجتماعي

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1211312

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ابتدايي

51

1211290

مباني برنامه ريزي درسي

52

1211304

مشاوره كودك

53

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: