شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كتابت و نگارگري گرايش خوشنويسي

ردیفکد درسنام درس

1

1810120

آشنايي با ديوانگاري ايران

2

1810100

آشنايي با صنايع دستي ساير ملل

3

1810101

آشنايي با فرهنگ و ادب ايران

4

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

5

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

6

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

7

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1810131

بررسي شيوه هاي خوشنويسي

15

1810121

تاريخ تطبيقي نگارگري ايران با نقاشي شرق

16

1810021

تاريخچه كتابت

17

1810098

تاريخچه نگارگري

18

1810108

تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران

19

1810108

تحقيق در هنرهاي سنتي ايران

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1810047

حمكت هنر اسلامي

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1810093

روش تحقيق در هنرهاي سنتي

29

1212256

زبان خارجه

30

1810038

سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران

31

1213210

فارسی عمومی

32

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

33

1211411

فلسفه اخلاق

34

1810109

مباني زيباشناسي

35

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

36

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

37

1810001

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران1

38

1810007

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران2

39

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

40

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

41

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: