شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كتابت و نگارگري گرايش خيالي نگاري

ردیفکد درسنام درس

1

1810120

آشنايي با ديوانگاري ايران

2

1810100

آشنايي با صنايع دستي ساير ملل

3

1810101

آشنايي با فرهنگ و ادب ايران

4

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

5

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

6

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

7

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1810021

تاريخچه كتابت

15

1810098

تاريخچه نگارگري

16

1810108

تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران

17

1810108

تحقيق در هنرهاي سنتي ايران

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1810047

حمكت هنر اسلامي

25

1233043

دانش خانواده و جمعیت

26

1810093

روش تحقيق در هنرهاي سنتي

27

1212256

زبان خارجه

28

1810038

سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران

29

1213210

فارسی عمومی

30

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

31

1211411

فلسفه اخلاق

32

1810109

مباني زيباشناسي

33

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

34

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

35

1810001

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران1

36

1810007

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران2

37

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

38

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

39

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: