شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كتابداري

ردیفکد درسنام درس

1

1224044

آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي علوم انساني و اجتماعي

2

1224034

آشنايي با صنعت چاپ و نشر

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1117019

آمار و احتمال مقدماتي

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1224041

اداره كتابخانه

9

1224033

اصول كار مرجع

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1213115

تاريخ ادبيات ايران

15

1213116

تاريخ ادبيات جهان

16

1220010

تاريخ اديان

17

1224045

تاريخ تمدن

18

1220009

تاريخ عمومي فلسفه

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1216132

جغرافياي شهري و روستاشناسي

25

1224035

حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1224042

خدمات عمومي

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1217113

روانشناسي اجتماعي

30

1217114

روانشناسي عمومي

31

1217115

روانشناسي كودك نوجوان

32

1212256

زبان خارجه

33

1224031

ساختمان و تجهيزات كتابخانه

34

1224032

سازماندهي مواد 3

35

1224023

سازماندهي مواد1

36

1224025

سازماندهي مواد2

37

1224036

سازماندهي مواد4

38

1224043

شيوه ها ي مطالعه

39

1213210

فارسی عمومی

40

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211411

فلسفه اخلاق

42

1224001

كتابخانه و كتابداري

43

1221022

كليات علم اقتصاد

44

1224024

گزارش نويسي

45

1222072

مباني تاريخ اجتماعي

46

1222073

مباني جامعه شناسي

47

1218096

مباني سازمان و مديريت

48

1223017

مباني علم حقوق

49

1115013

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

50

1212154

متون اختصاصي انگليسي1

51

1212155

متون اختصاصي انگليسي2

52

1220008

متون اختصاصي عربي1

53

1212156

متون اختصاصي فرانسه1

54

1212157

متون اختصاصي فرانسه2

55

1224039

متون تخصصي عربي2

56

1224046

مجموعه سازي1

57

1224047

مجموعه سازي2

58

1224028

مرجع شناسي تخصصي

59

1220006

مرجع شناسي عمومي

60

1220007

مرجع شناسي عمومي لاتين

61

1224038

مواد سمعي و بصري

62

1224030

مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان

63

1224022

مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان

64

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: