شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كشاورزي آب و خاك

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخيزداري و حفاظت آب و خاك

2

1411047

آبهاي زيرزميني

3

1121058

آبياري عمومي

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بيمارهاي گياهي

7

1121049

آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411042

ارزيابي اراضي

11

1121060

اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي

12

1121051

اصول اقتصاد كشاورزي

13

1411040

اصول مهندسي زهكشي

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1121061

باغباني عمومي

19

1411049

بيولوژي خاك

20

1411034

پيدايش و رده بندي خاكها

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1121055

جنگلداري

27

1411045

حفاظت خاك و آب تكميلي

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1121047

خاك شناسي عمومي

30

1411232

خاكهاي شور سديمي

31

1121053

دامپروري عمومي

32

1233044

دانش خانواده و جمعیت

33

1411033

رابطه آب و خاك و گياه

34

1411025

رسم فني و نقشه كشي

35

1111116

رياضي2

36

1111115

رياضيات عمومي 1

37

1225009

زبان تخصصي

38

1212255

زبان خارجه

39

1121005

زراعت عمومي

40

1116107

زمين شناسي

41

1411031

سيمي و حاصلخيزي خاك

42

1121050

شناخت محيط زيست

43

1114093

شيمي عمومي

44

1411046

طراحي سازه هاي آبي

45

1411051

طرحي سيستمهاي آبياري

46

1213209

فارسی عمومی

47

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211410

فلسفه اخلاق

49

1411027

فيزيك خاك

50

1113112

فيزيك عمومي

51

1121043

گياه شناسي عمومي

52

1121056

ماشين هاي كشاورزي

53

1121063

مرتعداري

54

1411110

مساحي و نقشه برداري

55

1411193

معادلات ديفرانسيل

56

1411029

مكانيك خاك

57

1411038

مكانيك سيالات و هيدروليك

58

1121045

هوا و اقليم شناسي كشاورزي

59

1411036

هيدرولوژي

60

1411039

هيدروليك انهار

61

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: