شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كشاورزي علوم دام

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخيزداري و حفاظت آب و خاك

2

1121058

آبياري عمومي

3

1411234

آشنايي با دامپروري ايران

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بيماريهاي گياهي

7

1121049

آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411059

اصلاح دام

11

1121060

اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع

12

1121051

اصول اقتصاد كشاورزي

13

1411056

اصول تغذيه دام

14

1411053

اكولوژي عمومي

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1121061

باغباني عمومي

20

1411074

بهداشت و بيماريهاي دام و طيور

21

1114204

بيوشيمي عمومي

22

1411077

پرورش آبزيان ماهي و ميگو

23

1411080

پرورش زنبور عسل

24

1411065

پرورش طيور

25

1411062

پرورش گاو هاي شيري

26

1411067

پرورش گوسفند وبز

27

1215431

تربیت بدنی

28

1215150

تربیت بدنی 1

29

1215151

تربیت بدنی2

30

1411060

تشريح و فيزيولوژي دام

31

1411079

تغذيه طيور

32

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1112157

جانورشناسي

35

1121055

جنگلداري

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1121047

خاك شناسي عمومي

38

1411072

خوراك ها و جيره نويسي

39

1121053

دامپروري عمومي

40

1233044

دانش خانواده و جمعیت

41

1411064

رفتارشناسي حيوانات اهلي

42

1111115

رياضيات عمومي1

43

1225009

زبان تخصصي

44

1212255

زبان خارجه

45

1121005

زراعت عمومي

46

1112155

ژنتيك

47

1121050

شناخت محيط زيست

48

1114203

شيمي آلي

49

1114093

شيمي عمومي

50

1411235

طراحي ساختمانها و تاسيسات دام و طيور

51

1411054

طرح آ‍زمايشهاي دامپروري

52

1213209

فارسی عمومی

53

1411076

فرآوري توليدات دام وطيور

54

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

55

1211410

فلسفه اخلاق

56

1113112

فيزيك عموم

57

1411069

فيزيولوژي توليد مثل

58

1121043

گياه شناسي عمومي

59

1121056

ماشين هاي كشاورزي

60

1411058

مباني كشاورزي پايدار

61

1214088

مديريت و حسابداري

62

1121063

مرتعداري

63

1121045

هوا و اقليم ناسي كشاورزي

64

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: