شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ماشینهای کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی

ردیفکد درسنام درس

1

1414006

آبیاری عمومی

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1415009

آفات و بیماری های محصولات کشاورزی

5

1117196

آمار و احتمالات

6

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1415004

اقتصاد کشاورزی

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1415008

باغبانی عمومی

14

1215431

تربیت بدنی

15

1215150

تربیت بدنی 1

16

1215151

تربیت بدنی2

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1415003

تکنولوژی موتور

20

1415002

تکنولوژی و کشاورزی پایدار

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1414003

خاک شناسی عمومی

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1111115

ریاضیات عمومی

25

1212255

زبان خارجه

26

1414004

زراعت عمومی

27

1415005

شناخت و کاربرد تراکتور

28

1114315

شیمی عمومی

29

1415006

طرح آزمایش های کشاورزی1

30

1213209

فارسی عمومی

31

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

32

1211410

فلسفه اخلاق

33

1113111

فیزیک عمومی

34

1415001

گیاه شناسی کشاورزی

35

1415013

ماشین های خاک ورزی

36

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: