شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

جغرافیا ژئومورفولوژی


مبانی زمین شناسی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216379
مبانی زمین شناسی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1216379
مبانی زمین شناسی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1216379
مبانی زمین شناسی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1216379
مبانی زمین شناسی

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1216379
مبانی زمین شناسی

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: