شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ورودی 93و94


مبانی هوش محاسباتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1322042
مبانی هوش محاسباتی

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: