شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مترجمي زبان انگليسي

ردیفکد درسنام درس

1

1212092

آزمون سازي زبان انگليسي

2

1212059

آشنايي با ادبيات معاصر ايران

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1212075

آواشناسي انگليسي

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1212083

اصول و روش تحقيق1

9

1212091

اصول و روش تحقيق2

10

1212057

اصول و روش ترجمه

11

1212079

اصول و مباني نظري ترجمه

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1212129

بررسي آثار ادبيات انگليسي1

17

1212133

بررسي آثار ادبيات انگليسي2

18

1212082

بررسي اثار ترجمه شده اسلامي1

19

1212084

بررسي اثار ترجمه شده اسلامي2

20

1212078

بررسي مقابله اي ساخت جمله

21

1212099

بيان شفاهي داستان1

22

1212100

بيان شفاهي داستان2

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1212072

ترجمه پيشرفته1

27

1212080

ترجمه پيشرفته2

28

1212071

ترجمه متون ادبي

29

1212134

ترجمه متون ادبي1

30

1212137

ترجمه متون ادبي2

31

1212094

ترجمه متون اقتصادي

32

1212064

ترجمه متون ساده

33

1212089

ترجمه متون سياسي

34

1212076

ترجمه متون مطبوعاتي1

35

1212085

ترجمه متون مطبوعاتي2

36

1212077

ترجمه مكاتبات و اسناد 1

37

1212095

ترجمه مكاتبات و اسناد 2

38

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

39

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1212069

خواندن متون مطبوعاتي

42

1212045

خواندن و درك مفاهيم 1

43

1212047

خواندن و درك مفاهيم 2

44

1212051

خواندن و درك مفاهيم 3

45

1212128

داستان كوتاه

46

1233043

دانش خانواده و جمعیت

47

1212058

درآمدي بر ادبيات انگليسي1

48

1212063

درآمدي بر ادبيات انگليسي2

49

1212049

دستور نگارش1

50

1212052

دستور نگارش2

51

1212138

رمان1

52

1212149

رمان2

53

1212088

روش تدريس زبان خارجي

54

1212256

زبان خارجه

55

1212136

زبان دوم 1فرانسه

56

1212140

زبان دوم 2فرانسه

57

1212147

زبان دوم 3فرانسه

58

1212053

ساخت زبان فارسی

59

1212125

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1

60

1212131

سيري در تاريخ ادبيات انگليسي2

61

1212130

شعر انگليسي

62

1213210

فارسی عمومی

63

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

64

1211411

فلسفه اخلاق

65

1212050

فنون يادگيري زبان

66

1212073

كاربرد اصطلاحات در تعبيرات زبان در ترجمه

67

1212056

كليات زبانشناسي 1

68

1212061

كليات زبانشناسي 2

69

1212101

گفت و شنود1

70

1212102

گفت و شنود2

71

1212146

متون برگزيده نثر ادبي

72

1212065

مقاله نويسي

73

1212148

مكتب هاي ادبي

74

1212067

نامه نگاري

75

1212142

نقدادبي1

76

1212144

نقدادبي2

77

1212055

نگارش پيشرفته

78

1212054

نگارش فارسي

79

1212141

نمايشنامه1

80

1225005

نمايشنامه2

81

1212070

نمونه هاي شعر ساده

82

1212062

نمونه هاي نثر ساده

83

1212068

واژه شناسي

84

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: