شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مددکاری اجتماعی ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1222150

آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1222142

آمار در علوم اجتماعی

5

1117001

آمار مقدماتی

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1222152

اصول توان بخشی

9

1221001

اصول علم اقتصاد

10

1222004

اصول علم سیاست

11

1222170

اعتیاد

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233030

اندیشه اسلامی 2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1222171

بررسی مسائل اجتماعی ایران

17

1222172

بهداشت روانی

18

1222154

پویایی گروهی

19

1215427

تربیت بدنی

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1222155

توان بخشی گروه های خاص

23

1222141

جامعه شناسی انحرافات

24

1222169

جامعه شناسی توسعه

25

1222173

جامعه شناسی روستایی

26

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1222153

روان شناسی اجتماعی

29

1222162

روان شناسی کودکی و نوجوانی

30

1222147

روش تحقیق نظری

31

1222176

روش ها و فنون توانمند سازی

32

1222164

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

33

1111001

ریاضیات پایه

34

1222158

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

35

1222163

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی2

36

1212256

زبان خارجه

37

1222177

سرپرستی در خدمات اجتماعی

38

1213210

فارسی عمومی

39

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

40

1222174

فقر و نابرابری های اجتماعی

41

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

42

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

43

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1

44

1222149

مبانی جمعیت شناسی

45

1222185

مبانی روانی شناسی مفاهیم اساسی

46

1211001

مبانی فلسفه 1

47

1222145

مبانی مددکاری اجتماعی

48

1222005

مبانی مردم شناسی

49

1222166

مددکاری اجتماعی با خانواده

50

1222168

مددکاری اجتماعی جامعه ای

51

1222161

مددکاری اجتماعی گروهی

52

1222159

مقدمات مشاوره و راهنمایی

53

1222148

نظریه های جامعه شناسی 2

54

1222144

نظریه های جامعه شناسی1

55

1215428

ورزش1

56

1222160

کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی

57

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: