شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت بازرگاني تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214017

اصول حسابداري1

7

1214045

اصول حسابداري2

8

1214076

اصول حسابداري3

9

1221036

اقتصاد خرد

10

1221032

اقتصاد كلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1235014

بازاريابي بين الملل

16

1235016

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان

17

1214071

پول و ارزبانكداري

18

1235015

تجارت الكترونيك 2

19

1235012

تجارت الكترونيك1

20

1235006

تجارت بين الملل

21

1235001

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

22

1235010

تحقيق در عمليات

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

29

1214038

حسابداري صنعتي

30

1214077

حسابرسي

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1235008

حقوق تجارت

33

1235047

خلاقيت حل مسئله و تفكر راهبردي

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1111014

رياضيات پايه و مقدمات آمار 1

36

1111015

رياضيات پايه و مقدمات آمار 2

37

1212174

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

38

1212175

زبان تخصصي1

39

1212176

زبان تخصصي2

40

1212256

زبان خارجه

41

1235017

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

42

1213210

فارسی عمومی

43

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211410

فلسفه اخلاق

45

1235046

كارآفريني

46

1235005

كاربرد آمار در مديريت بازرگاني

47

1221034

ماليه عمومي اقتصاد بخش عمومي

48

1221035

مباني روش تحقيق

49

1235003

مباني مديريت بازرگاني

50

1221033

مباني و اصول سازمان مديريت

51

1235007

مديريت استراتژيك

52

1235045

مديريت اسلامي 2

53

1235013

مديريت اسلامي پيشرفته

54

1235044

مديريت اسلامي1

55

1235011

مديريت بازاريابي

56

1218123

مديريت رفتار سازماني

57

1235004

مديريت مالي

58

1235002

مديريت منابع انساني

59

1214079

نحوه تنظيم و كنترل بودجه ريزي

60

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: