شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت بازرگاني سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117117

آمار 1

4

1117118

آمار 2

5

1217147

آمار و كاربرد آن در مديريت2

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1221101

ارزيابي طرحهاي اقتصادي

9

1214066

اصول حسابداري1

10

1214092

اصول حسابداري1

11

1117086

اصول حسابداري2

12

1221092

اصول حسابداري2

13

1218182

اصول سازمان و مديريت

14

1221104

اقتصاد ايران

15

1221091

اقتصاد بخش عمومي

16

1221095

اقتصاد بخش عمومي2

17

1218199

اقتصاد توسعه

18

1218117

اقتصاد خرد

19

1221086

اقتصاد خرد1

20

1221088

اقتصاد خرد2

21

1221090

اقتصاد رياضي

22

1221097

اقتصاد سنجي

23

1221110

اقتصاد صنعتي

24

1221111

اقتصاد كار و نيروي انساني

25

1221107

اقتصاد كشاورزي

26

1221027

اقتصاد كلان

27

1221087

اقتصاد كلان1

28

1221089

اقتصاد كلان2

29

1221100

اقتصاد مديريت

30

1221102

اقتصاد منابع

31

1233030

اندیشه اسلامی 1

32

1233031

اندیشه اسلامی2

33

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

34

1220434

انقلاب اسلامی ایران

35

1218145

بازاريابي بين المللي

36

1218125

بازرگاني بين المللي

37

1221106

برنامه ريزي اقتصادي

38

1235016

بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمان

39

1221109

پژوهش عملياتي

40

1221093

پول و ارز بانكداري

41

1214071

پول و ارزبانكداري

42

1221096

تاريخ عقايد اقتصادي

43

1218149

تجارت الكترونيك

44

1218181

تجارت بين الملل

45

1218124

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

46

1218119

تحقيق در عمليات1

47

1218120

تحقيق در عمليات2

48

1218148

تحقيقات بازاريابي

49

1215427

تربیت بدنی

50

1215152

تربیت بدنی 1

51

1215153

تربیت بدنی2

52

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

53

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

54

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

55

1214069

حسابداري صنعتي1

56

1214073

حسابرسي1

57

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

58

1223018

حقوق اساسي

59

1223019

حقوق بازرگاني

60

1218151

حقوق بازرگاني بين المللي

61

1223172

حقوق تجارت

62

1233043

دانش خانواده و جمعیت

63

1221026

روانشناسي كار

64

1221105

روش تحقيق

65

1111117

رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1

66

1117087

رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2

67

1111174

رياضيات1

68

1111175

رياضيات2

69

1212166

زبان تخصصي1

70

1212168

زبان تخصصي2

71

1212168

زبان تخصصي3

72

1212167

زبان تخصصي4

73

1212256

زبان خارجه

74

1212206

زبان خارجي2

75

1218127

سيستم هاي اطلاعات مديريت

76

1218130

سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع

77

1213210

فارسی عمومی

78

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

79

1211411

فلسفه اخلاق

80

1115217

كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت

81

1221098

ماليه بين الملل

82

1218007

مباني سازمان و مديريت

83

1221094

مباني فقهي اقتصاد اسلام

84

1214068

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

85

1218129

مديريت استراتژيك

86

1218126

مديريت توليد

87

1218123

مديريت رفتار سازماني

88

1218146

مديريت صادرات وواردات

89

1214070

مديريت مالي1

90

1214072

مديريت مالي2

91

1218134

مديريت منابع انساني

92

1221103

نظام اقتصادي صدر اسلام

93

1221108

نظام هاي اقتصادي

94

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: