شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت جهانگردي تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1218013

آداب سفر در اسلام

2

1218014

آشنايي با سازمانهاي دولتي ايران

3

1239016

آشنايي با موزه هاي جهانگردي

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1117089

آمار و احتمالات

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1214017

اصول حسابداري1

10

1214045

اصول حسابداري2

11

1214076

اصول حسابداري3

12

1221036

اقتصاد خرد

13

1221032

اقتصاد كلان

14

1218020

امور مسافرت و صدور بليط

15

1233030

اندیشه اسلامی 1

16

1233031

اندیشه اسلامی2

17

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1229003

باستان شناسي ايران

20

1239005

برنامه ريزي توسعه جهانگردي

21

1218021

برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي جهانگردي

22

1214071

پول و ارز بانكداري

23

1229001

تاريخ فرهنگ ايران1

24

1229002

تاريخ فرهنگ ايران2

25

1239015

تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران

26

1215427

تربیت بدنی

27

1215152

تربیت بدنی 1

28

1215153

تربیت بدنی2

29

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

30

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

31

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

32

1216126

جغرافياي جهانگردي ايران

33

1216125

جغرافياي جهانگردي عمومي

34

1214038

حسابداري صنعتي

35

1214077

حسابرسي

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1233043

دانش خانواده و جمعیت

38

1111014

رياضيات پايه و مقدمات آمار 1

39

1111015

رياضيات پايه و مقدمات آمار 2

40

1212015

زبان انگلسيي2

41

1212017

زبان انگليسي تخصصي1

42

1239017

زبان انگليسي1

43

1212174

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

44

1212256

زبان خارجه

45

1212016

زبان دوم1

46

1218262

زبان دوم2

47

1218008

شناخت روحيات ملل

48

1226003

شناخت صنايع دستي ايران

49

1218001

شناخت صنعت جهانگردي

50

1213210

فارسی عمومی

51

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1239001

فرهنگ عامه

53

1211411

فلسفه اخلاق

54

1218263

فن راهنمايي

55

1218005

گذراندن اوقات فراغت

56

1221034

ماليه عمومي اقتصاد بخش عمومي

57

1221035

مباني روش تحقيق

58

1221033

مباني و اصول سازمان مديريت

59

1239014

مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي

60

1218123

مديريت رفتار سازماني

61

1218023

مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي

62

1239013

نقشه خواني و آشنايي با نقشه

63

1226001

هنر و معماري ايران1

64

1226002

هنر و معماري ايران2

65

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: