شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت جهانگردي سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1218013

آداب سفر در اسلام

2

1218018

آشنايي با موزه هاي ايران

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1214002

اصول حسابداري1

8

1214003

اصول حسابداري2

9

1218004

اصول علم اقتصاد1

10

1221003

اصول علم اقتصاد2

11

1221004

اقتصاد جهانگردي

12

1218020

امور مسافرت و صدور بليط

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1229003

باستان شناسي ايران

18

1218017

برنامه ريزي توسعه جهانگردي

19

1218021

برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي جهانگردي

20

1218009

پژوهش عملياتي در جهانگردي

21

1229001

تاريخ فرهنگ ايران1

22

1229002

تاريخ فرهنگ ايران2

23

1218022

تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران

24

1215427

تربیت بدنی

25

1215152

تربیت بدنی 1

26

1215153

تربیت بدنی2

27

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1216126

جغرافياي جهانگردي ايران

30

1216125

جغرافياي جهانگردي عمومي

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1223004

حقوق اساسي

33

1233043

دانش خانواده و جمعیت

34

1218010

رفتار سازماني

35

1218006

روش تحقيق

36

1111004

رياضيات كاربردي در مديريت جهانگردي

37

1212010

زبان انگليسي تخصصي1

38

1212012

زبان انگليسي مكاتبات تخصصي

39

1212013

زبان انگليسي مكالمه

40

1225001

زبان انگليسي1

41

1225002

زبان انگليسي2

42

1212256

زبان خارجه

43

1212008

زبان دوم1

44

1212009

زبان دوم2

45

1218009

شناخت روحيات ملل

46

1218001

شناخت صنايع جهانگردي

47

1226003

شناخت صنايع دستي ايران

48

1213210

فارسی عمومی

49

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1218011

فرهنگ عامه

51

1218016

فن راهنمايي

52

1218019

قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي

53

1218005

گذراندان اوقات فراغت

54

1227001

مباني جامعه شناسي

55

1218007

مباني سازمان ومديريت

56

1218003

مباني مردم شناسي

57

1115004

مباني و كاربرد كامپيوتر در جهانگردي

58

1218015

مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي

59

1218023

مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

60

1218012

نقشه خواني و آشنايي با نقشه

61

1226001

هنر و معماري ايران1

62

1226002

هنر و معماري ايران2

63

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: