شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت دولتي سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117009

آمار و كاربرد آن در مديريت1

4

1117010

آمار و كاربرد آن در مديريت2

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1214004

اصول حسابداري1

8

1214005

اصول حسابداري2

9

1221005

اقتصاد خرد

10

1221006

اقتصاد كلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1218033

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

16

1218028

تحقيق درعمليات1

17

1218031

تحقيق درعمليات2

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1218040

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1221007

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

25

1222064

جامعه شناسي سازمانها

26

1214007

حسابداري دولتي

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1223006

حقوق اداري

29

1223005

حقوق اساسي

30

1233043

دانش خانواده و جمعیت

31

1218039

روابط كار در سازمان

32

1217091

روانشناسي سياسي

33

1218029

روش تحقيق در مديريت

34

1111005

رياضيات و كاربردآن در مديريت1

35

1111006

رياضيات و كاربردآن در مديريت2

36

1212022

زبان تخصصي1

37

1212023

زبان تخصصي2

38

1212024

زبان تخصصي3

39

1212025

زبان تخصصي4

40

1212256

زبان خارجه

41

1218041

سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها

42

1218036

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

43

1218035

سيستم هاي اطلاعات مديريت

44

1213210

فارسی عمومی

45

1214006

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

46

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211411

فلسفه اخلاق

48

1115007

كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت

49

1221008

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

50

1218043

مباحث ويژه در مديريت دولتي

51

1218026

مباني سازمان و مديريت

52

1218025

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

53

1218027

مباني مديريت دولتي1

54

1218030

مباني مديريت دولتي2

55

1218042

مديريت تحول سازماني

56

1218044

مديريت تطبيقي

57

1222065

مديريت تعاوني ها

58

1218038

مديريت توسعه

59

1218032

مديريت رفتار سازماني

60

1218037

مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها

61

1218034

مديريت منابع انساني

62

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: