شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت صنعتي تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214017

اصول حسابداري1

7

1214045

اصول حسابداري2

8

1214076

اصول حسابداري3

9

1221036

اقتصاد خرد

10

1221032

اقتصاد كلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1218079

بازاريابي بين المللي

16

1218271

بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي

17

1238014

بهره وري و تجزيه و تحليل در بخش صنعت

18

1214071

پول و ارزبانكداري

19

1218268

تحقيق در عمليات

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1238011

تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

27

1214038

حسابداري صنعتي

28

1214077

حسابرسي

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1218273

حقوق اساسي

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1238001

روابط صنعتي

33

1111014

رياضيات پايه و مقدمات آمار 1

34

1111015

رياضيات پايه و مقدمات آمار 2

35

1212174

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

36

1212037

زبان تخصصي مديريت صنعتي

37

1212256

زبان خارجه

38

1218266

سيستم هاي خريد انبارداري توزيع

39

1218272

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

40

1213210

فارسی عمومی

41

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق

43

1218267

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها

44

1117015

كاربردآمار در مديريت صنعتي

45

1218270

كارسنجي

46

1238015

كنترل پروژه

47

1117016

كنترل كيفيت آماري

48

1221034

ماليه عمومي اقتصاد بخش عمومي

49

1221035

مباني روش تحقيق

50

1218378

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

51

1238002

مباني مديريت صنعتي

52

1221033

مباني و اصول سازمان مديريت

53

1238008

مديريت توليد

54

1218123

مديريت رفتار سازماني

55

1238009

مديريت مالي

56

1218265

مديريت منابع انساني

57

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: