شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت صنعتي سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1111011

آمار و كاربرد آن درمديريت 1

4

1117013

آمار و كاربرد آن درمديريت 2

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1218061

اصول حسابداري1

8

1214011

اصول حسابداري2

9

1221011

اقتصاد خرد

10

1221012

اقتصاد كلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1218079

بازاريابي بين الملل

16

1218070

بازاريابي و مديريت بازار

17

1218076

بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي

18

1218080

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها

19

1218065

تحقيق در عمليات 1

20

1218066

تحقيق در عمليات 2

21

1218081

تحقيق در عمليات 3

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی2

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1214012

حسابداري صنعتي1

28

1214013

حسابداري صنعتي2

29

1214014

حسابداري صنعتي3

30

1218074

حفاظتي صنعتي

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1218062

حقوق اساسي

33

1233043

دانش خانواده و جمعیت

34

1217093

روانشناسي صنعتي

35

1218068

روش تحقيق

36

1111009

رياضيات پايه

37

1111010

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

38

1212033

زبان تخصصي1

39

1212034

زبان تخصصي2

40

1212035

زبان تخصصي3

41

1212036

زبان تخصصي4

42

1212256

زبان خارجه

43

1218085

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

44

1218073

سيستمهاي خريد انبارداري توزيع

45

1218077

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211411

فلسفه اخلاق

49

1218071

فنون تجزيه و تحليل طراحي سيستمها

50

1218084

كارسنجي و روش سنجي

51

1115009

كامپيوتر وكاربرد آن در مديريت

52

1218078

كنترل پروژه

53

1117014

كنترل كيفيت آماري

54

1218064

مباني سازمان و مديريت

55

1218063

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

56

1218072

مديريت توليد

57

1218067

مديريت رفتار سازماني

58

1218083

مديريت كارخانه

59

1218069

مديريت مالي

60

1218075

مديريت منابع انساني

61

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: