شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت بازرگانی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214017

اصول حسابداری1

7

1214045

اصول حسابداری2

8

1214076

اصول حسابداری3

9

1221036

اقتصاد خرد

10

1221032

اقتصاد کلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1235014

بازاریابی بین الملل

16

1235016

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

17

1214071

پول و ارزبانکداری

18

1235015

تجارت الکترونیک 2

19

1235012

تجارت الکترونیک1

20

1235006

تجارت بین الملل

21

1235001

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

22

1235010

تحقیق در عملیات

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1221028

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

29

1214038

حسابداری صنعتی

30

1214077

حسابرسی

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1235008

حقوق تجارت

33

1235047

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

36

1111015

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

37

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

38

1212175

زبان تخصصی1

39

1212176

زبان تخصصی2

40

1212256

زبان خارجه

41

1235017

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

42

1213210

فارسی عمومی

43

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211410

فلسفه اخلاق

45

1221034

مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی

46

1221035

مبانی روش تحقیق

47

1235003

مبانی مدیریت بازرگانی

48

1221033

مبانی و اصول سازمان مدیریت

49

1235007

مدیریت استراتژیک

50

1235045

مدیریت اسلامی 2

51

1235013

مدیریت اسلامی پیشرفته

52

1235044

مدیریت اسلامی1

53

1235011

مدیریت بازاریابی

54

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

55

1235004

مدیریت مالی

56

1235002

مدیریت منابع انسانی

57

1214079

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

58

1215428

ورزش1

59

1235046

کارآفرینی

60

1235005

کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی


به ما امتیاز دهید: