شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت بازرگانی ورودی 94 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1218451

آشنایی با قوانین کسب کار

4

1117215

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت

5

1117214

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1

6

1218449

آموزش مهارت های حرفه ای

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1218442

احکام کسب و کار

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1214066

اصول حسابداری 1

11

1214068

اصول حسابداری 2

12

1218445

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

13

1221026

اقتصاد خرد

14

1221027

اقتصاد کلان

15

1233030

اندیشه اسلامی 1

16

1233031

اندیشه اسلامی 2

17

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1218145

بازاریابی بین المللی

20

1218448

بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی

21

1218125

بازرگانی بین المللی

22

1218453

تجارت الکترونیک

23

1218119

تحقیق در عملیات 1

24

1218120

تحقیق در عملیات 2

25

1215427

تربیت بدنی

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1214069

حسابداری صنعتی 1

29

1214073

حسابرسی1

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1218450

حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی

32

1223043

دانش خانواده و جمعیت

33

1218456

روابط کار در سازمان

34

1218440

روانشناسی سازمان

35

1218121

روش تحقیق در مدیریت

36

1111497

ریاضیات پایه

37

1111496

ریاضیات و کاربردآن در مدیریت

38

1212343

زبان تخصصی 1

39

1212344

زبان تخصصی 2

40

1212256

زبان خارجه

41

1218454

سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی

42

1218127

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

43

1218130

سیستم های خرید انبارداری و توزیع

44

1213210

فارسی عمومی

45

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

46

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

47

1218548

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

48

1218457

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

49

1218447

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

50

1218118

مبانی سازمان و مدیریت

51

1218129

مدیریت استراتژیک

52

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

53

1218443

مدیریت مالی 1 از منظر اسلام

54

1214072

مدیریت مالی 2

55

1218134

مدیریت مبانی انسانی

56

1215428

ورزش1

57

1115270

کاربرد کامپیوتر در مدیریت


به ما امتیاز دهید: