شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت جهانگردی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1218013

آداب سفر در اسلام

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1218014

آشنایی با سازمانهای دولتی ایران

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1239016

آشنایی با موزه های جهانگردی

6

1117089

آمار و احتمالات

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1214017

اصول حسابداری1

10

1214045

اصول حسابداری2

11

1214076

اصول حسابداری3

12

1221036

اقتصاد خرد

13

1221032

اقتصاد کلان

14

1218020

امور مسافرت و صدور بلیط

15

1233030

اندیشه اسلامی 1

16

1233031

اندیشه اسلامی2

17

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1229003

باستان شناسی ایران

20

1239005

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

21

1218021

برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

22

1214071

پول و ارز بانکداری

23

1229001

تاریخ فرهنگ ایران1

24

1229002

تاریخ فرهنگ ایران2

25

1239015

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

26

1215427

تربیت بدنی

27

1215152

تربیت بدنی 1

28

1215153

تربیت بدنی2

29

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

30

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

31

1221028

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

32

1216126

جغرافیای جهانگردی ایران

33

1216125

جغرافیای جهانگردی عمومی

34

1214038

حسابداری صنعتی

35

1214077

حسابرسی

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1233043

دانش خانواده و جمعیت

38

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

39

1111015

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

40

1212015

زبان انگلسیی2

41

1212017

زبان انگلیسی تخصصی1

42

1239017

زبان انگلیسی1

43

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

44

1212256

زبان خارجه

45

1212016

زبان دوم1

46

1218262

زبان دوم2

47

1218008

شناخت روحیات ملل

48

1226003

شناخت صنایع دستی ایران

49

1218001

شناخت صنعت جهانگردی

50

1213210

فارسی عمومی

51

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1239001

فرهنگ عامه

53

1211411

فلسفه اخلاق

54

1218263

فن راهنمایی

55

1218005

گذراندن اوقات فراغت

56

1221034

مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی

57

1221035

مبانی روش تحقیق

58

1221033

مبانی و اصول سازمان مدیریت

59

1239014

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

60

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

61

1218023

مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی

62

1239013

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

63

1226001

هنر و معماری ایران1

64

1226002

هنر و معماری ایران2

65

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: