شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت دولتی ورودی 94 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117214

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

4

1117215

آمار واحتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2

5

1218551

آموزش مهارت های حرفه ای

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1218547

احکام کسب و کار

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1218549

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

10

1214004

اصول حسابداری 1

11

1214005

اصول حسابداری 2

12

1218464

اصول و مبانی کارآفرینی

13

1218548

اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

14

1221005

اقتصاد خرد

15

1221006

اقتصاد کلان

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233030

اندیشه اسلامی 2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1218028

تحقیق در عملیات 1

21

1218031

تحقیق در عملیات 2

22

1215427

تربیت بدنی

23

1218040

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1222224

جامعه شناسی سازمانی

27

1214007

حسابداری دولتی

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1223006

حقوق اداری

30

1223043

دانش خانواده و جمعیت

31

1218552

روانشناسی سازمانی

32

1218029

روش تحقیق در مدیریت

33

1111497

ریاضیات پایه

34

1111496

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

35

1212343

زبان تخصصی 1

36

1212344

زبان تخصصی 2

37

1212256

زبان عمومی

38

1218041

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

39

1218566

سیتم های اطلاعاتی در مدیریت

40

1218036

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

41

1213210

فارسی عمومی

42

1214006

فراگرد تنظیم وکنترل بودجه

43

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

44

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

45

1218550

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

46

1221008

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

47

1218465

مباحث و چالش های مدیریت دولتی

48

1218546

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

49

1218026

مبانی سازمان و مدیریت

50

1218463

مبانی مدیریت دولتی

51

1218042

مدیریت تحول سازمانی

52

1218044

مدیریت تطبیقی

53

1222065

مدیریت تعاون ها

54

1218038

مدیریت توسعه ها

55

1218032

مدیریت رفتار سازمانی

56

1218037

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

57

1218034

مدیریت منابع انسانی

58

1218467

مسأله یابی و حل مساله

59

1215428

ورزش1

60

1115270

کاربرد کامپیوتر در مدیریت


به ما امتیاز دهید: