شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت صنعتی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214017

اصول حسابداری1

7

1214045

اصول حسابداری2

8

1214076

اصول حسابداری3

9

1221036

اقتصاد خرد

10

1221032

اقتصاد کلان

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1218079

بازاریابی بین المللی

16

1218271

بررسی اقتصادی طرح های صنعتی

17

1238014

بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت

18

1214071

پول و ارزبانکداری

19

1218268

تحقیق در عملیات

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1238011

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1221028

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

27

1214038

حسابداری صنعتی

28

1214077

حسابرسی

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1218273

حقوق اساسی

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1238001

روابط صنعتی

33

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

34

1111015

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

35

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

36

1212037

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

37

1212256

زبان خارجه

38

1218266

سیستم های خرید انبارداری توزیع

39

1218272

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

40

1213210

فارسی عمومی

41

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق

43

1218267

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

44

1221034

مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی

45

1221035

مبانی روش تحقیق

46

1218378

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

47

1238002

مبانی مدیریت صنعتی

48

1221033

مبانی و اصول سازمان مدیریت

49

1238008

مدیریت تولید

50

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

51

1238009

مدیریت مالی

52

1218265

مدیریت منابع انسانی

53

1215428

ورزش1

54

1117015

کاربردآمار در مدیریت صنعتی

55

1218270

کارسنجی

56

1238015

کنترل پروژه

57

1117016

کنترل کیفیت آماری


به ما امتیاز دهید: