شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت صنعتی ورودی 94 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117215

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2

4

1117214

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1

5

1218449

آموزش مهارت های حرفه ای

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1218442

احکام کسب و کار

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1218444

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

10

1218061

اصول حسابداری

11

1214011

اصول حسابداری 2

12

1218445

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

13

1221011

اقتصاد خرد

14

1221012

اقتصاد کلان

15

1233030

اندیشه اسلامی 1

16

1233032

اندیشه اسلامی 2

17

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1218448

بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی

20

1218493

بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی

21

1218080

بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمان ها

22

1218065

تحقیق در عملیات

23

1218066

تحقیق در عملیات 2

24

1215427

تربیت بدنی

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1214012

حسابداری صنعتی 1

28

1214013

حسابداری صنعتی 2

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1223043

دانش خانواده و جمعیت

31

1218509

روانشناسی صنعتی

32

1218121

روش تحقیق در مدیریت

33

1111497

ریاضیات پایه

34

1111496

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

35

1212343

زبان تخصصی 1

36

1212344

زبان تخصصی 2

37

1212256

زبان خارجه

38

1218085

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

39

1218510

سیستم های خرید، انبارداری و توزیع

40

1218077

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

41

1213210

فارسی عمومی

42

1229128

فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران

43

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

44

1218545

فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها

45

1218447

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عد

46

1218064

مبانی سازمان ومدیریت

47

1218502

مدیریت پروژه

48

1218482

مدیریت تولید و عملیات

49

1218067

مدیریت رفتار سازمانی

50

1218443

مدیریت مالی از منظر اسلام

51

1218075

مدیریت منابع انسانی

52

1218083

مدیریت کارخانه

53

1218490

مدیریت کیفیت و بهره وری

54

1215428

ورزش1

55

1115270

کاربرد کامپیوتر درمدیریت


به ما امتیاز دهید: