شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مرمت بناهای تاریخی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1814032

آشنایی با معماری جهان

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1233030

اندیشه اسلامی 1

7

1233031

اندیشه اسلامی2

8

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

9

1814028

انسان،طبیعت ،معماری

10

1220434

انقلاب اسلامی ایران

11

1815007

ایستایی1

12

1815010

ایستایی2

13

1815002

بیان معماری

14

1815019

تاق و قوس در معماری ایران

15

1215427

تربیت بدنی

16

1215152

تربیت بدنی 1

17

1215153

تربیت بدنی2

18

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1814044

تنظیم شرایط محیطی

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233043

دانش خانواده و جمعیت

23

1815036

زبان تخصصی

24

1212256

زبان خارجه

25

1815021

شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی

26

1815008

شناخت مواد و مصالح

27

1815012

عناصر و جزئیات ساختمان

28

1213210

فارسی عمومی

29

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

30

1211411

فلسفه اخلاق

31

1815020

قوانین و تشکیلات مرمت

32

1815025

متره و برآورد

33

1815026

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

34

1815005

نقشه برداری

35

1814027

هندسه و مناظر و مرایا

36

1815040

هنر و تمدن اسلامی

37

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: