شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مكانيك گرايش حرارت و سيالات

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315070

ارتعاشات مكانيك

6

1315009

استاتيك

7

1315140

انتقال حرارت 1

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511091

برنامه سازي كامپيوتر

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1315019

ترموديناميك1

17

1315022

ترموديناميك2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1315182

توربوماشينها

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233044

دانش خانواده و جمعیت

23

1315013

ديناميك

24

1315017

ديناميك ماشين

25

1111407

رياضي عمومي1

26

1111408

رياضي عمومي2

27

1111411

رياضيات مهندسي

28

1212255

زبان خارجه

29

1315107

زيان تخصصي مكانيك

30

1315138

سيستم هاي هيدوليك و نيوماتيك

31

1114295

شيمي عمومي

32

1315126

طراحي اجزاء

33

1315026

طراحي اجزاء 1

34

1315226

طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع 1

35

1213209

فارسی عمومی

36

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

37

1211410

فلسفه اخلاق

38

1113258

فيزيك عمومي1

39

1113259

فيزيك عمومي2

40

1319047

كنترل اتوماتيك

41

1319034

مباني مهندسي برق1

42

1319046

مباني مهندسي برق2

43

1511075

محاسبات عددي

44

1314054

مديريت و كنترل پروژه

45

1111409

معادلات ديفرانسيل

46

1315020

مقاومت مصالح 2

47

1315012

مقاومت مصالح1

48

1315229

مقدمه اي بر سيالات محاسباتي

49

1315021

مكانيك سيالات1

50

1315023

مكانيك سيالات2

51

1315010

نقشه كشي صنعتي 2

52

1315004

نقشه كشي صنعتي1

53

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: