شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
منابع طبيعي و محيط زيست

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخيزداري و حفاظت آب و خاك

2

1121058

آبياري عمومي

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1121064

آفات و بيماريهاي گياهي

6

1411230

آلودگي اب و خاك

7

1121049

آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411148

ارزيابي محيط زيست

11

1121060

اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي

12

1121051

اصول اقتصاد كشاورزي

13

1411155

اصول طراحي منظره و چشم انداز

14

1411142

اصول مهندسي جنگل

15

1411157

اكوتوريسم

16

1411166

اكولوژي جنگل

17

1411053

اكولوژي عمومي

18

1411146

اكولوژي مرتع

19

1411149

اكولوژي منابع آب

20

1411154

اندازه گيري و ارزيابي مراتع

21

1233025

اندیشه اسلامی 1

22

1233026

اندیشه اسلامی2

23

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

24

1220424

انقلاب اسلامی ایران

25

1121061

باغباني عمومي

26

1215431

تربیت بدنی

27

1215150

تربیت بدنی 1

28

1215151

تربیت بدنی2

29

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

30

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

31

1411150

تكثير پرورش و صيد آبزيان

32

1411147

تنوع زيستي

33

1112157

جانور شناسي عمومي

34

1411141

جنگل شناسي

35

1121055

جنگلداري

36

1411138

چوپ شناسي و حفاظت چوپ

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1411228

حمايت جنگل

39

1121047

خاك شناسي عمومي

40

1121053

دامپروري عمومي

41

1233044

دانش خانواده و جمعیت

42

1411161

درختان و درختچه هاي ايران

43

1411159

رابطه دام و مرتع

44

1411137

روش تحقيق در منابع طبيعي

45

1111115

رياضيات عمومي1

46

1225009

زبان تخصصی

47

1212255

زبان خارجه

48

1121005

زراعت عمومي

49

1411153

زيست شناسي حفاظت

50

1121050

شناخت محيط زيست

51

1411152

شناخت و مديريت حيات وحش

52

1411144

شناسايي گياهان مرتعي

53

1114093

شيمي عمومي

54

1411160

صنايع چوب و كاغذ

55

1411167

طراحي باغ و پارك

56

1213209

فارسی عمومی

57

1411163

فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي

58

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

59

1211410

فلسفه اخلاق

60

1113112

فيزيك عمومي

61

1411158

قوانين و مديريت منابع طبيعي

62

1121043

گياه شناسي عمومي

63

1411139

گياهان آبزي

64

1121056

ماشين هاي كشاورزي

65

1121063

مرتعداري

66

1121045

هوا و اقليم شناسي كشاورزي

67

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: